Sunday, 8 September 2013

ಭಾರತಿಯ ವಾಯುಪಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ದರ್ಜೆಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು


06:23 |

ಏರ್ ಚೀಪ್ ಮಾರ್ಷಲ್
ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್
ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್
ಏರ್ ಕಮೋಡರ್
ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ವಿಂಗ್ ಕಮ್ಯಾಂಡರ್
ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್
ಪ್ಲೈಟ್ ಲೆಪ್ಟಿನೆಂಟ್
ಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫೇಸರ್
ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a comment