Sunday, 8 September 2013

ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು


06:48 | ,

ಆದಿಪುರಾಣ- ಪಂಪ
ಪಂಪಭಾರತ - ಪಂಪ
ಗದಾಯುದ್ಧ - ರನ್ನ
ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ - ಪೊನ್ನ
ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ- ಕಡಿದಾಳು
ವಿಜಯ – ಮಲ್ಲಿಕಾ
ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಿತ - ಪು . ತಿ. ನ.
ಅಜಿತ ಪುರಾಣ - ರನ್ನ
ಭಾರತ ಸಿಂಧುರಶ್ಮಿ - ಗೋಕಾಕ್ 
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ - ಕುವೆಂಪು   


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a comment