Sunday, 15 September 2013

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತಗಳು


08:58 | ,

ಹೆಸರು

ಇರವ ಸ್ಥಳ

ಎತ್ತರ (ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ

ಎಂಜಲ್ ವೆನಿಜುಯೆಲ್ 1000
ಟುಂಗೇಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 914
ಕ್ಯುಗ್ಯೂನಾನ್ ವೆನಿಜುಯೆಲ್ 610
ಸುದೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 580
ಟಕ್ಯಾಕಾವ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ 503
ರಿಬ್ಬಾನ್(ಯೋಸಮೈಟ್) ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ 491
ಅಪ್ಪರ್ ಯೋಸಮೈಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಪೋರ್ನಿಯಾ 436
ಗಾವರ್ನೀ ದಕ್ಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 422
ವಿಡೋಸ್ ಟಿಯರ್ಸ್(ಯೋಸಮೈಟ್) ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ 357
ಗೇರುಸೊಪ್ಟ (ಜೋಗ) ಭಾರತ 253


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a comment