Sunday, 8 September 2013

ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು


06:18 | ,

ಕಲ್ಕತ್ತ - ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿ
ಕಟಕ್ - ಯಮುನಾ ನದಿ
ಫಿರೋಜ್ ಪುರ - ಸಟ್ಲೇಜ್
ಜೆಮ್ ಷೆಡ್ ಪುರ - ಸುವರ್ಣರೇಖ ನದಿ
ಕಾನ್ಪುರ - ಗಂಗಾನದಿ
ಲಕ್ಕೋ - ಗೋಮತಿ ನದಿ
ಲೂದಿಯಾನ - ಸಟ್ಲೆಜ್
ಪಾಟ್ನಾ - ಗಂಗಾ ನದಿ
ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಮೂಸಿ ನದಿ
ಶ್ರೀನಗರ - ಜೇಮ್
ಸೂರತ್ - ತಪ್ತಿ ನದಿ
ವಿಜಯವಾಡ - ಕೃಷ್ಣಾ
ವಾರಣಾಸಿ - ಗಂಗಾ ನದಿ
ನಾಸಿಕ್ - ಗೋದಾವರಿ


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a comment