Friday, 16 November 2012

ನಾಡಗೀತೆ


09:02 | ,

ಜಯ್ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ,
      ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ |
ಜಯ್ ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡೆ,
      ಜಯ ಹೇ ರಸಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ |
ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೆ,
ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೆ;
ರಾಘವ ಮಧುಸೂಧನರವತರಿಸಿದ
     ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ,
      ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ |
ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ,
ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ.
     ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ
     ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ,
ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ
    ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ,
    ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ |
ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ
      ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ
      ಪಂಪ ಲಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ |
ಕವಿಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ |
ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ
      ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ,
      ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ |
ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ,
ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ;
      ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ
      ಕಾವೇರಿಯ ವರರಂಗಾ.
ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ
     ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ,
     ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ |
ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ,
ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ.
      ಹಿಂದು ಕ್ರೈಸ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನ
      ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ.
ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ,
     ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರಾರಾಮ |
ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ |
ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ |
ಜಯ್ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ,
     ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ |
ಜಯ್ ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡೆ,
       ಜಯ ಹೇ ರಸಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ |
                           -ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು.


You Might Also Like :


If you Like This Article,Then kindly linkback to this article by copying one of the codes below.

URL Of Post:Paste This HTML Code On Your Page:

0 comments:

Post a Comment